JoachimDe Block 


Alle artiesten
Delen:

Betekenis die ontstaat in tussenruimte(s)

Tijdens de zoektocht naar de grens van het figuratief karakter van de boetseerhandeling, is de atelierpraktijk van beeldend kunstenaar Joachim De Block geëvolueerd naar een multidisciplinaire praktijk. Het jong oeuvre van deze kunstenaar bestaat naast beeldhouwwerken ook uit tekeningen en collages.

Binnen de ateliercontext handelt de kunstenaar vanuit de overtuiging dat kunst een intuïtief veld kan (en mag) zijn, waarin strategie en directe betekenissen afwezig blijven. De techniek van het assembleren speelt daarin niet alleen een centrale, maar ook een verbindende rol. In tegenstelling tot zijn traditionele betekenis, tracht de kunstenaar binnen elk medium aan het begrip ‘assemblage’ een eigen betekenis toe te kennen.

Binnen de huidige atelierpraktijk ligt het accent niet langer op het louter creëren van fysieke vormen, maar ontstaat er een discursieve context waarin tegenstellingen en dubbelzinnigheden elkaar ontmoeten. Binnen elk medium wordt er gezocht naar een spanningsveld waarin de grenzen en de relativiteit van betekenis elkaar ontmoeten. In de tekeningen worden herkenbare beelden met elkaar gecombineerd, waarbij taal functioneert als beeldelement i.p.v. zijn directe verwijzing naar de werkelijkheid.

De beeldhouwwerken daarentegen vertonen een sterke affiniteit met de traditionele beeldhouwkunst. Het zijn autonome sculpturen die zich bewegen als abstracte personages in de ruimte. Hedendaagse materialen, zoals PU-schuim, rubber, isolatie en stukken van dagelijkse voorwerpen, verrijken het traditioneel boetseerproces.                                     De onorthodoxe omgang met hedendaagse materialen, zorgt ervoor dat er een nieuwe context wordt gecreëerd, waarin de toeschouwer wordt uitgenodigd zelf betekenis te geven aan datgene wat hij of zij ziet.   

De collages ontstaan door middel van ‘copydrawing’ of het verbinden van diverse beeldelementen met een kopieermachine. Het verval van beeldkwaliteit, dat eigen is aan het kopieerproces in zwarte tinten, maakt daarbij mede deel uit van het palet van de kunstenaar. Copydrawing is ontstaan uit de frustatie t.a.v. de traagheid van het boetseerproces. De kunstenaar gebruikt deze techniek als een soort vormelijke fitness waarin het uitstellen van resultaat centraal een belangrijke rol speelt.   

Elk werk is voorzien van een titel. Deze heeft geen beschrijvende functie, maar maakt deel uit van het werk als apart beeldelement. De relatie tussen het fysieke beeld en de titel als fictieve betekenaar, kan gelezen worden als een metaforische dialoog met een onderliggende verhaallijn. 

WillieDe Backer

vorige

BertDe Mulder

Volgende