DanielPeetermans

Diest
°1959
website
Alle artiesten
Delen:

Recycled

‘Recycled’ verwijst duidelijk naar de

werkwijze die Daniël Peetermans hier toepast.

Namelijk het hergebruiken, recupereren,

terugwinnen, herwinnen en opnieuw beschikbaar

maken van oud werk.

Daniël verknipt, snijdt en verzaagt zijn

schilderijen, gebruikte etsplaten en metalen

reclamebanners.

Met de gerecupereerde fragmenten, geplukt

uit hun oorspronkelijke context, wordt het werk

gecomponeerd en opnieuw geschilderd. Sterk

‘no nonsens’ werk, opvallend qua frisheid en

dynamiek met oog voor detail.

LindertPaulussen

vorige

PeterProost

Volgende