DanyTulkens

°1953
Alle artiesten
Delen:

Over de kleinigheid van de mens

De in 1953 geboren kunstenaar, Dany Tulkens, is een veelzijdig beeldend artiest, voor wie het schilderen door de jaren heen een activiteit in de marge is geworden, vooral omdat hij zich is gaan toeleggen op het driedimensionale beeld. Terwijl hij aanvankelijk met uiteenlopende materialen vorm gaf aan zijn beelden, is hij zich uiteindelijk gaan toespitsen op sculpturen van geslagen en gelast brons. Een techniek die niet vanzelfsprekend is en specifieke technische kennis en vaardigheid veronderstelt.

Zijn beelden zijn voertuigen voor een vocabularium, dat aansluit bij de werkelijkheid en insgelijks die werkelijkheid overstijgt. De mens en diens relatie tot de wereld van natuur en cultuur is de rode draad doorheen het oeuvre van de kunstenaar. De eigenheden van de mens worden door Dany Tulkens onder de loep genomen en uitvergroot, waardoor de beelden soms lijken te baden in een  irrealistische en surrealistische sfeer. Dat alles is een beetje analoog met de vervreemding die we ervaren wanneer we geconfronteerd worden met het microscopisch beeld van een gekend object.

Dany Tulkens peilt naar het mysterie van het mens-zijn en legt de vinger op de soms onvoorstelbare kleinheid van datzelfde wezen. Sarcasme, ironie en cynisme zijn nooit ver weg, maar worden ook nooit zwaar op de hand liggend. Ze blijven gedragen door een gevleugelde lichtheid. De wereld door de artiest geëvoceerd is een universele wereld, een wereld die noch door tijd, noch door ruimte wordt gedetermineerd. Het is een wereld die de toeschouwer niet onberoerd laat, hem met zachte hand dwingt om stelling in te nemen, maar tegelijkertijd ook de kiemen in zich draagt om deze keuze voortdurend te bevragen en in  vraag te stellen.

Dan Holsbeek

WendyThys

vorige

DanyTulkens

Volgende