ReinhildeVan Grieken

Herentals

website
Alle artiesten
Delen:

Reinhilde Van Grieken is Keramist-Beeldhouwer.

De monumentale vormgevingen, die ook in haar kleiner werk terug te vinden is, dwingen de aandacht van de toeschouwer af, pas later dringt de echte confrontatie door.

"Omdat ik interactie belangrijk vind, wordt de toeschouwer soms uitgedaagd om een werk in beweging te brengen zoals bij “klei met klank” en de reeks “kunst aan ’t spit“: een serie beeldhouwwerkjes, die met een as doorspietst zijn en door middel van een hendeltje kunnen rondgedraaid worden."

-Reinhilde Van Grieken -

Op een vaak subtiele manier worden er uit de actualiteit, maatschappelijk onaanvaardbare gebeurtenissen vertaald in drie dimensies. Soms is het pijnlijk en wreed, soms grappig en humoristisch. Ze vindt interactie met het publiek duidelijk belangrijk .

Om haar verhaal te verwoorden gebruikt ze steeds verschillende technieken die een meerwaarde geven aan de compositie van vorm en kleur. De klei wordt de ene keer gebruikt als drager voor haar onderwerp, zoals een schilder doet met het canvas. Een andere keer beeldhouwt ze monochroom en behoudt ze de rust in haar werk. Het is dan strak en boeiend en plots speelt de schaduw mee als essentieel element. Poëzie in 3D.